Post

Ambon

Indonesia

In 1605 kwam de VOC-vloot onder leiding van admiraal Steven van der Hagen in de baai van Ambon aan. Zonder bloedvergieten veroverde de compagnie het Portugese kasteel Victoria, dat bezet was met 600 man. De verovering verliep zo voorspoedig dat men achteraf sprak van een godswonder. De eerste landvoogd van Ambon was Frederik de Houtman, die er resideerde van 1605 tot 1611. Ambon groeide al snel uit tot een grote stad; in 1683 woonden er 770 Europeanen, waarvan de meeste soldaat waren. Naast de gouverneur, waren er 33 mensen in dienst die de handel in kruidnagel, foelie en nootmuskaat in handen hadden. Deze specerijen werden via Batavia naar Holland verscheept. Als er een overschot was, verkocht men de produkten in India en Perzië. De eilanden die onder het gouvernement van Ambon ressorteerden hadden een eigen vloot van roeivaartuigen, correcorren genaamd. Eens per jaar gaf de gouverneur opdracht alle correcorren bijeen te laten komen voor een inspectiereis door zijn gebied. De VOC had met het besturen van het gouvernement Ambon één doel voor ogen: meester van de kruidnagelhandel te worden en te blijven. Talloze contracten met de plaatselijke vorsten moesten ertoe leiden dat alle kruidnagel alleen aan de VOC toekwam. De bevolking kon haar produkt echter voor een betere prijs aan buitenlandse handelaren verkopen. Als dat gebeurde strafte de compagnie de dorpen door hun oogst te verbranden. De gouverneur had een zware taak: het beschermen van de eilandengroep die onder Ambon ressorteerde, en het voorspoedig laten verlopen van de handel in de kostbare specerijen. Naast de talloze oorlogen met de Engelsen, de Spanjaarden en de Fransen, die ook aasden op de vruchtbare eilanden, moest de compagnie rekening houden met de plaatselijke islamitische en christelijke vorsten. Hiertoe werden, voor beide godsdiensten, landraden opgericht, waarin de gouverneur en zijn raadslieden om de twee weken met de vorsten recht spraken. De gouverneurs-generaal van de VOC hadden, voorafgaand aan de stichting van Batavia in 1619, geen vaste verblijfplaats. Zij zetelden afwisselend in het fort Victoria op Ambon en fort Oranje op Ternate. Na die tijd werd Ambon een gouvernement.

Afbeeldingen