beschrijving beschrijving

Aanzicht in vogelvlucht van Ambon

Afbeelding

Aanzicht in vogelvlucht van Ambon

Anoniem / Anonymous / Langenes, Barent

Aanzicht in vogelvlucht van Ambon.

Rechtsboven: No: 5.

Op de prent staan de legendanummers A tot en met D met verklaring.

Op de voorgrond is de lokale bevolking afgebeeld.

De tweede schipvaart naar Indiƫ, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Vanuit daar gingen vier schepen verder naar de Molukken, onder leiding van Wijbrant van Warwijck en Jacob van Heemskerck. Dit deel van de vloot bereikte Ambon in 1599.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)