beschrijving beschrijving

Kaart van reizen landinwaarts vanuit Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Kaart van reizen landinwaarts vanuit Kaap de Goede Hoop

Potter, Pieter / Goens, Ryckloff van

Titel catalogus Leupe (NA): Caerte aenwysende de Lantreysen in 't Lant gedaan enz. 1659.

Notities verso: Caerte aenwysende de lantreijsen int lant gedaen etc. / voor Amsterdam / No. 31 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 498 n.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Zandvliet, K., Mapping for Money: Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and (1998)