beschrijving beschrijving

Kaart van Zuidelijk Afrika

Afbeelding

Kaart van Zuidelijk Afrika

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

Kaart van Zuidelijk Afrika.

Promont: Bonae Spei.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien: haer coersen, strecking hen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent [...] (1598)