Post

Saldanha

Zuid-Afrika

In 1652 besloot de politiek Raad van de Kaap om het gebied van de St. Helenabaai, de Saldanhabaai en de rivieren en eilanden in de omgeving te onderzoeken. Er moest bekeken worden of de gebieden op de een of andere wijze winstgevend zouden kunnen zijn. Indien mogelijk moest er ruilhandel met de Koina stam plaatsvinden. Omdat de hele westkust ten noorden van de Kaap toen nog buiten het octrooigebied van de VOC viel, kon dit gebied opgeëist worden door de WIC of door andere Europese mogendheden. Uiteindelijk werd in de Saldanhabaai een post gesticht om de VOC schepen te repareren en om vijandelijke bedreiging te voorkomen. De ligging van de baai maakte dat Saldanha zeer gunstig was als ankerplek voor de schepen. De post had ook een speciale rol voor aanlevering van verversingsproducten voor VOC-schepen op weg naar de oost, zo leverde het vis, vlees en groenten. Tot 1700 was deze buitenpost de meest noordelijke grenspost in de Kaapse kolonie. Na 1795 viel de post onder de Britse regering.

Afbeeldingen