beschrijving beschrijving

Kaart van Midden- en Zuid-Amerika en West-Afrika

Afbeelding

Kaart van Midden- en Zuid-Amerika en West-Afrika

Schalenkamp, M. / Bonne / Koning, Th.

Kaart van Midden

en Zuid-Amerika en West-Afrika.

Kaart ter opheldering der Geschiedenis, van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen in de beide Indien.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Guillaume Thomas François Raynal, Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën (1775-1783)