Post

Natal

Brazilië

Tot ongeveer 1597 waren de Fransen de heersers van het gebied Rio Grande in Brazilië. Daarna viel het gebied in handen van de Portugezen en weer later in die van de Nederlanders. Iets ten noorden van de rivier Rio Grande lag volgens Nieuhoff een klein stadje genaamd Amsterdam. Aan de monding van deze grote rivier lag de kleine nederzetting Natal en het Portugese fort Tres Reis (Magos). Het fort werd in 1633, onder leiding van Matias Ceulen, door een Nederlandse expeditie ingenomen. Hij veranderde de naam in fort Ceulen. Het fort lag op een heuvel en was omsingeld door water. Het fort, met hoge stenen muren, werd later door de Nederlanders versterkt. Hoewel de bemanning van het fort zich in 1650 overgaf aan de Portugezen, bleef het gebied Rio Grande tot 1654 onder Nederlands gezag.

Afbeeldingen