beschrijving beschrijving

Stereographische projectie van de aarde in meerdere ronden

Afbeelding

Stereographische projectie van de aarde in meerdere ronden

Allard, Carel

Titel Leupe: "Vlakke aardkloot, gemeenlijk genaamd de geheele waereld, vijfvoudiglijk in vlakke ronden verbeeld, mitsgaders eenige noodige ontwerpen des sterrekundigen aardbeschrijvings". Met dubbeltitel in het Latijn."

Met dit werk wisselde Allard de bombastische Barokstijl in voor een wetenschappelijke weergave zonder franje. Om de gehele aarde te tonen, past hij naast twee halfronden ook andere sferen toe. Deze opzet had invloed op kaartenmakers als Schenk, Zurner, Homann en Seutter. Het valt op dat grote fouten en tekortkomingen te zien blijven in gebieden die zelden bereikt werden door Europese schepen. Zo zit Siberië nog aan Noord Amerika vast, zijn Nieuw Zeeland en Australië maar gedeeltelijk te zien, is Papua plat, ontbreekt de Tomini baai van Sulawesi en is Californië een eiland.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.