Post

Cochin

India

Al in 1500 vestigden de Portugezen zich in Cochin, waar zij drie jaar later fort Manuel bouwden. Dit was het eerste Europese fort in India. Ruim anderhalve eeuw later werd Cochin door Rijcklof van Goens ingenomen. Cochin groeide vervolgens uit tot de belangrijkste post van de compagnie aan de Malabarkust. De raja van Cochin verleende de VOC het monopolie op peper en kaneel.In Cochin zetelde namens de VOC een commandeur, die de gehele Malabarkust bestuurde. De stad was te groot om tegen vijanden te kunnen verdedigen; men besloot dan ook de stad mét de ommuring te verkleinen. Veel van de oorspronkelijke Portugese bebouwing werd afgebroken of verbouwd tot pakhuis. De VOC bouwde in Cochin een hospitaal, een weeshuis en rijtjeshuizen voor de werklui en soldaten.In 1676 kreeg de compagnie het pepermonopolie op de Malabarkust in handen. Toch bleek dit niet voldoende te zijn om de gehele peperproduktie te controleren. Omdat de Engelsen meer voor de peper betaalden, waren de plaatselijke handelaren eerder geneigd hun waren aan hen te verkopen in plaats van aan de VOC. Corruptie binnen de VOC-gelederen, maar ook de smokkel van peper naar plaatsen die buiten het monopoliegebied vielen, deed de winst in de 18de eeuw teniet gaan.In 1663 leverde Rijcklof van Goens een beslissende slag tegen de Portugezen. Eén van de nazaten van de oude raja, verzocht de VOC hulp te bieden tegen de Portugezen en de toenmalige heerser, de vorst van Cochin. Aanvankelijk werd Cochin alleen veroverd vanwege het strategisch belang van de stad. De Portugezen vormden vanuit het Malabar-gebied namelijk een bedreiging voor het nabij gelegen eiland Ceylon, dat kort tevoren door de VOC veroverd was.De Malabarkust werd vanaf 1661 geleidelijk op de Portugezen veroverd. Malabar stond zolang onder het gezag van het gouvernement van Ceylon, tot het in 1663 een zelfstandig commandement werd met het hoofdkantoor in Cochin. In 1795 werd Cochin ingenomen door de Engelsen.

Afbeeldingen