beschrijving beschrijving

Kaart van Azië, Afrika, Europa en Australië

Afbeelding

Kaart van Azië, Afrika, Europa en Australië

Schalenkamp, M. / Bonne / Mol, Pieter

Kaart van Azië, Afrika, Europa en Australië.

Inzet: kaart van Ceylon.

Kaart ter opheldering der Geschiedenis van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen inde beide Indien.

Aanhangzel, van het beneden Gedeelte van Indie Aan deze zijde de Ganges.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Guillaume Thomas François Raynal, Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën (1775-1783)