beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 7 oktober.

Linksboven een strook geplakt van 27 x 1,5 cm.

Notities verso: Behoort by de brieven en papieren van Batavia overgekomen 4 deel 1713 / de kil / 2042 [folionummer in de band ?] / No. 33 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.