beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 2 oktober.

Notities verso: Caart van de Bank voor de Bataviase Rivier en dies gedaene Peijling op den 2e October anno 1716. / Behoort by de overgekomen brieven en papieren van Batavia 1717 derde deel / 1047 [folionummer in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.