beschrijving beschrijving

Plattegrond van fort de Goede Hoop

Afbeelding

Plattegrond van fort de Goede Hoop

Brink, C.F.

Titel catalogus Leupe (NA): Plan en Caart van het Fort en Vlek an Cabo de Goede Hoop, so als het in het jaar 1767 [is] gefortificeert en betimmert geweest.

Legenda: A 1-14; B 15-40

Topografische namen vermeld op deze kaart: Batterij Imhoff, Batterij Elisabeth, Batterij Helena, Batterij Thulbagh, Fort de Knocke, de Nieuwe Batterij, Batterij Chavonnes.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.