beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 14 oktober.

Notities verso: Sandplaat voor de Bataviase Rivier. / d'Bank gepijlt den 14 october 1718 / overgek 1718 Batavia [in potlood] / dubbel van 395 (14 Oct. 1718) (niet afzonderlijk te leggen)_ [in rood potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.