beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 4 april.

Notities verso: Caart vande sandbank voorde Bataviase Rievier gepeijlt den 4 april 1718. [deze tekst vrijwel identiek twee keer, zowel links als rechts] / 869 [folionummer in de band ?] / 1719 N2 / No. 33 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.