beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildata: 8, 9 en 10 oktober.

Notities verso: Caarte of aftekening vande sandbank voorde bataviase groote rivier, vertoonende de dieptens inde kil op 8, 9 en 10 october Anno 1720 gepeijld [deze tekst vrijwel identiek twee keer, zowel links als rechts] / 1432 [folionummer in de band ?] / No. 34 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.