beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 3 mei.

Notities verso: Twee kaarten van de bank voor de rivier van batavia, als een van den 3e meij en van den 7en october anno 1721 [deze tekst vrijwel identiek twee keer, zowel links als rechts] / 1722 N2 / 1181 [folionummer in de band ?] / No. 32 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.