beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 25 augustus.

In de rechterbovenhoek staat 1498, waarschijnlijk het folionummer van het stuk in de band.

Notities verso: Batavia 1743 3 deel [in potlood] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.