beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildata: 26 en 28 februari

Notities verso: d'Banck voor de Groote Rievier van Batavia / Behoort by de overgekomen Brieven en papieren van Batavia 1725 6e deel / 2927 [folionummer in de band ?] / No 39 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.