beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 29 oktober

Notities verso: Caart van d'Bank voor d'Rivier van Batavia Gepeijlt op den 29 October Anno 1727 / Behoort by de overgekomen Brieven en papieren van Batavia 1728 3 deel 2 stukken / 1598 [folionummer in de band ?] / No. 29 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.