beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 2 november

Notities verso: Caart van d'Bank voor d'Rivier van Batavia Gepeijlt op den 2de November Anno 1730 / Behoort by de van Batavia overgekomen brieven en papieren 1731 10 deel 2 stuks / 6405 [folionummer in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.