beschrijving beschrijving

Kaart van het fort de Goede Hoop

Afbeelding

Kaart van het fort de Goede Hoop

Anoniem / Anonymous

Titel catalogus Leupe (NA): Als voren, hier wordt de titel bedoeld van VEL0803 Kaart van het Fort de Goede Hoop en de daaromheen gelegen landen, tusschen de Tafelbaai en Baai Fals.

Kaart van de aanleg van drie wachthuizen tussen de redouten Duin en Coorenhoop voor de defensie van de korenvelden en het wagenpad van de Tafelbaai landinwaarts.

Notities verso: Voor Amsterdam, Kaap 1656/57 no 5; 488 a; 527 of 327.

Bij de schaalaanduiding staat tevens vermeld: Scale de Roemaat.

Legenda: a-l

Topografische namen aangeduid op deze kaart: tafelbaij, Leeuwenbergh, tafelbergh, zoutpan.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.