beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 26 oktober

Notities verso: Caart van D'Bank voor D'Rivier van Batavia Gepeijlt op den 26 October Anno 1733 / Behoort by de overgekomen brieven en papieren van Batavia 2 stuks 1734 2 Deel / 1204 / [folionummer in de band ?] / N 42 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.