beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 25 juli

Linksboven ontbreekt een strook.

Notities verso: No. 27 [volgnummer van het stuk in de band ?] / dubbel van 417 (25 Juli 1740) niet afzonderlijk te leggen [in rood potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.