beschrijving beschrijving

Tekening van enkele landerijen van de 'Jonker van Manipa' te Batavia

Afbeelding

Tekening van enkele landerijen van de 'Jonker van Manipa' te Batavia

Vonk, Boudewijn Jansz

Titel catalogus Leupe (NA): Figuratieve Caert van een stcuk land, herkomstig van den rebel Jonker van Manipa, leggende beoosten Tanjong Priok aan de Zeestrand enz.

Legenda: A-F

Notities verso: Behoort by de overgekomen Brieven en papieren van Batavia, 7 stuks, 1733 deel 7 N1 / 3701 [folionummer in de band ?] / 602 p.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.