beschrijving beschrijving

Tekening van enkele landerijen te Batavia

Afbeelding

Tekening van enkele landerijen te Batavia

Vonk, Boudewijn Jansz

Titel catalogus Leupe (NA): Caert als voren, van twee stucken grond, en door de meeting byeengebragt; gen. Topassing Parang en het Verschrikte Camal, gelegen benoorden de Mokervaart en de Zeestrand enz., met 'Caert als voren' wordt bedoeld VEL1240: Figuratieve Caert van een stcuk land, herkomstig van den rebel Jonker van Manipa, leggende beoosten Tanjong Priok aan de Zeestrand enz.

Legenda: A-K

Notities verso: 1733 N. / 3706 [folionummer in de band ?] / 602 q.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.