beschrijving beschrijving

Tekening van enkele landerijen te Batavia

Afbeelding

Tekening van enkele landerijen te Batavia

Vonk, Boudewijn Jansz

Titel catalogus Leupe (NA): Caert als voren, van drie stucken land, naest den anderen leggende, en door de meeting tot een gebragt, genaamd Oedjong Meenting, Soekapoera en Tagal Pandas, leggende beoosten de rivier Groot Tsjacon enz., met 'Caert als voren' wordt bedoeld VEL1240: Figuratieve Caert van een stcuk land, herkomstig van den rebel Jonker van Manipa, leggende beoosten Tanjong Priok aan de Zeestrand enz.

Notities verso: 612 [met vette cijfers gestempeld op een etiketje].

Legenda: A-I

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.