beschrijving beschrijving

Tekening van enkele landerijen te Batavia

Afbeelding

Tekening van enkele landerijen te Batavia

Vonk, Boudewijn Jansz

Titel catalogus Leupe (NA): Caert als voren, van vier stucken land, en door naest den anderen leggende, en door de meeting tot een gebragt, gelegen op Baccassy, bewesten de rivier, met 'Caert als voren' wordt bedoeld VEL1240: Figuratieve Caert van een stcuk land, herkomstig van den rebel Jonker van Manipa, leggende beoosten Tanjong Priok aan de Zeestrand enz.

Notities verso: 613 [met vette cijfers gestempeld op een etiketje].

Legenda: A-F

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.