beschrijving beschrijving

Gezicht op de Tafelbaai

Afbeelding

Gezicht op de Tafelbaai

Anoniem / Anonymous

Titel catalogus Leupe (NA): Affteyckening van de Taeffelbay so men in 't fort staet met aenwysinge van de Vlacke landeryen, seer schone weyden ende boulanden, synde voor d'Generale Nederl. Geoctr. Oost-Indische Comp. in possessie genomen, by Jan van Riebeeck, door last van d'Ed. Heeren Bewinth de gem. Comp., gesticht het fort de Goede Hoop.

Langs de randen is een strook Japans papier geplakt.

Op Japansch papier, met aanteekeningen.

Legenda op kaart, a-m.

Overgekomen van Kaap de Goede Hoop, 1653.

Notities verso: Tafelbaay 1e boek brieven en pap. Kaap 1653, No. 12 [volgnummer van het stuk in de band ?], 498 b.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.