beschrijving beschrijving

Kaart van de kusten van Ceram, Ambon en omgeving, expeditie A. Gijsels, deel I

Afbeelding

Kaart van de kusten van Ceram, Ambon en omgeving, expeditie A. Gijsels, deel I

Hesselsz, Gerrit / Gijsels, Artus/Arnoult

Kaart van de kusten van Ceram, Ambon en omgeving, expeditie A. Gijsels.

Caerte van de custe van en den aencleve van dien waer in niet alleen de plaatsen distinctelyck waer datse onderstaen gelegen, maar oock over al de Havenen, en inhammen met haer diepte curieuselyck op haer streckinge geteykent, en de afgemeten syn door last en bevel van d' E': Heer Artus Gysels Raad van Indien, en Gouvern:r van Amboina en de jurisd[?] van dien A' Xvi XXXIII ADI XXXI Deceb by G. Hessel.

Hieromtrent Int gebercht leggen noch eenige Alfoeros Olilimas.

Dit is het linkerdeel van een kaart die uit twee delen bestaat, zie: Badische Landesbibliothek, K499b fol 17-2.

De kaart is getekend door Gerrit Hessel, de zoon van kaartenmaker Hessel Gerritsz.

Neem contact op met Badische Landesbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.