Post

Lisabata

Indonesia

Lisabata lag op de noordkust van Seram. De nederzetting is verscheidene malen verplaatst, en lag halverwege de 17de eeuw bij Hatu Patola. In de Grote Ambonse Oorlog (165-1656) was het op de hand van de kimelaha, de Makassaren en de andere tegenstanders van de VOC. Om die reden probeerden de laatste Makassaarse overlevenden in de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) het te bereiken en vanaf daar te proberen Makassar weer te bereiken. In augustus 1655 werd ze echter nabij de plaats de pas afgesneden door aan de VOC gelieerde troepen. De Makassaren werden verslagen en terug het binnenland in gedreven.

Afbeeldingen