beschrijving beschrijving

Vogelvlucht van Makassar en het fort Sombaopu

Afbeelding

Vogelvlucht van Makassar en het fort Sombaopu

Vingboons, Johannes

Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht in vogelvlucht op ,,de stadt Samboppe int rijck Macassar'' van de zeezijde.

Komt geheel overeen met de afbeelding bij Valentijn III, 2e stuk. blz. 138.

Legenda op de kaart.

Linksboven de tekst Af Beeldinge vande fortificatien ende voorder gelegentheden soo van Beslooten Plaatsen En woningen des Conings van Macasser als de buijten ofte voorsteeden daer anex alles met a.b.c. Indesec kaart gestelt; Naast de tekst de legenda die van A-Q loopt.

Op de voorgrond zijn vaartuigen; In het midden woningen en rechts van het midden een fort; Op de achtergrond zijn rijstvelden en bergen te zien.

Onder de legenda het opschrift: De Stadt Samboppe int Rijck Macasser.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 693 C 6 dl. XV, to. p. 135, Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. RP-P-1908-2309 en Scheepvaartmuseum, Amsterdam, inv. nr. SNSM_b0032(109)06[kaart155].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)