Post

Lima

Indonesia

Lima, ofwel Negorij Lima, zegt iets over de oorsprong van het dorp; lima staat voor vijf, en negorij voor dorp. Vijf dorpjes zijn met elkaar vergroeid tot een plaats. In Negorij Lima, gelegen op Ambon aan de noordwestkust, was redout Haarlem gebouwd in 1655. Het blokhuis had als voornaamste functie het tegengaan van de zeeroverij van de Alfoeren, de oudste inwoners van Amboina en omstreken.

Afbeeldingen