beschrijving beschrijving

Enkele Bandanesen

Afbeelding

Enkele Bandanesen

Anoniem / Anonymous

Een afbeelding van 5 mensen in verschillende kostuums; Twee personen lopen op houten slippers.

Legenda: Letters A-C zonder uitleg; verklaring in 'Begin ende Voortgang': A. Het Kleyn Turxken genaemt Goeytjen, daer de Nederlanders veel goet van kochten; B. Een Edelman gaende achter straet, met sijn slaeff achter hem; C. Een Vrouw van Banda achter straet gaende met haer Slavinne achter haer.

Titel van de afbeelding volgens het register uit 'Begin ende Voortgang'; Der Bandeser kleedinghen.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)