Post

Banda Neira

Indonesia

Vanaf 1599 hadden de Nederlanders een handelspost op het eiland Banda-Neira. In 1609 werd fort Nassau gebouwd op de locatie van een oudere versterking. De bouw van dit fort en de moord op admiraal Pieter Willemsz Verhoeff door Bandanezen leidden in 1609 tot een oorlog tussen de VOC en Banda. De VOC won, waarop de Bandanezen het eiland dat jaar moesten afstaan. Later, in 1612, werd er een tweede fort gebouwd: Belgica. Dit werd op de heuvel achter fort Nassau gebouwd om bescherming te bieden tegen een mogelijke Bandanese aanval vanaf de landzijde. Fort Nassau was de zetel van het gouvernement Banda dat na verloop van tijd bestond uit de Bandaeilanden, de Zuidoostereilanden en de Zuidwestereilanden. Banda-Neira was samen met de andere Banda-eilanden (bijna) de enige plaats ter wereld waar nootmuskaatbomen groeiden. Tussen 1609 en 1621 veroverde de VOC heel Banda inclusief de nootmuskaattuinen die van de Bandanezen waren. Hierdoor kreeg de VOC het monopolie op de specerijen nootmuskaat en foelie in handen. Vanaf 1621 werden de geannexeerde nootmuskaattuinen door de VOC opnieuw verkaveld en aan burgers uitgegeven. De kavels werden perken genoemd en de eigenaren perkeniers. Het meeste werk in de perken werd verricht door slaven. De perkeniers waren verplicht om de nootmuskaat en foelie die ze produceerden te verkopen aan de VOC. Het perkenierstelsel is pas in 1873 afgeschaft.

Afbeeldingen