beschrijving beschrijving

Kora-kora van de Banda-eilanden

Afbeelding

Kora-kora van de Banda-eilanden

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

Een kora-kora, een groot oorlogsvaartuig met roeiers, in de Banda-eilanden.

Rechtsboven: No: 9.

Op de prent zijn de legendanummers A en B gegeven en verklaard.

De tweede schipvaart naar Indiƫ, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Vanuit daar gingen vier schepen verder naar de Molukken, onder leiding van Wijbrant van Warwijck en Jacob van Heemskerck. Vanuit Ambon bezochten de Gelderland en de Zeeland vervolgens de Banda-archipel, van maart tot juli 1599. Het doel was om hier nootmuskaat en kruidnagelen te bemachtigen. Na een moeizame start wisten de Nederlanders contacten in Banda Neira aan te knopen, een forse lading van deze producten in te slaan, en een bemande loge te stichten op het eiland om de handel na vertrek van de schepen voort te kunnen zetten.

Cf. Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. RP-P-OB-75-392.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)