beschrijving beschrijving

De Nederlandse loge op Banda Neira

Afbeelding

De Nederlandse loge op Banda Neira

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

Het huis van waaruit Van Warwijck en Van Heemskerck handelden op Banda Neira.

Middenonder: No: 10.

De tweede schipvaart naar Indiƫ, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Vanuit daar gingen vier schepen verder naar de Molukken, onder leiding van Wijbrant van Warwijck en Jacob van Heemskerck. Vanuit Ambon bezochten de Gelderland en de Zeeland vervolgens de Banda-archipel, van maart tot juli 1599. Het doel was om hier nootmuskaat en kruidnagelen te bemachtigen. Na een moeizame start wisten de Nederlanders contacten in Banda Neira aan te knopen, een forse lading van deze producten in te slaan, en de hier afgebeelde bemande loge te stichten op het eiland. Na vertrek van de schepen bleven hier enkele Nederlanders achter om de handel voort te kunnen zetten.

Midden voor is te zien hoe de handelswaar gewogen werd.

Cf. Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-OB-75-390.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)