Post

Ambelau

Indonesia

Op Amblaauw, een klein eiland ten zuidoosten van het eiland Boeroe, was volgens de contemporaine schrijver Valentijn niet veel te vinden. Hij spreekt over vijftien dorpen, waarvan negen dorpen waren voorzien van een VOC-wacht. Valentijn merkt verder op dat de inwoners van het eiland bekend stonden om hun vakkundige scheepsbouw. Het feit dat Amblaauw zo veraf gelegen was van de belangrijke centra, maakte het eiland op zich niet erg aantrekkelijk. Omdat het eiland op de route naar Makassar lag en met laatstgenoemde veel contact onderhield, bouwde de VOC rond de helft van de 17de eeuw een redout met materiaal dat door de bevolking aangeboden werd. Amblaauw werd met oorlogen geteisterd, vooral rond 1664 toen de VOC in conflict was met Makassar op Sulewesi. De vorst van Makassar steunde de rebellen op de Molukse eilanden in hun verzet tegen de VOC.

Afbeeldingen