beschrijving beschrijving

Kaart van de Molukken

Afbeelding

Kaart van de Molukken

Rumphius, Georg Everard

Titel catalogus Leupe (NA): Caarte van Amboina met d' onderhoorige Eylanden.

Volgens de catalogus Leupe zou hierbij een landsbeschrijving van Amboina gepaard moeten gaan.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.