beschrijving beschrijving

Kaart van de noordkust van de Persische Golf met een gezicht op fort Kismis

Afbeelding

Kaart van de noordkust van de Persische Golf met een gezicht op fort Kismis

Vingboons, Johannes / Bloem, Hendrick Martsen

Kaart van de noordkust van de Persische Golf met een gezicht op fort Kismis.

Pascaart vande Parsiaense kust / beginnende van de Caep Jaskes, tot Batsora, / mitsgaders de Caep Massadon, met haar Eijlanden, / Inbochten, en uijtsteeckende hoecken, wat diepten, / droochten, elck op sijn Coreckte breedte gemaackt, / Door Hendrick Martsen Bloem.

Inzet: 't Fort Kismis, also Bevonden.

Voor het fort ligt een aantal Oostindiëvaarders op de rede. Hun namen zijn naast de schepen gegeven.

De kaart is in 1645-1646 opgenomen door Hendrick Martsen Bloem. Tussen 1665 en 1668 is de kaart gekopieerd, waarschijnlijk in het atelier van Johannes Vingboons.

De kaart is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)