Post

Al Basrah

Irak

Hier huurde de VOC een factorij. Voor de eerste maal in de jaren 1645-1646; enkele jaren daarna keerde de VOC terug, in 1651. Daarna heeft de Compagnie af en aan een factorij gehuurd in Basra. In de periode 1723 tot 1752 is er onderbroken een VOC factorij geweest. Deze werd opgeheven in 1753 vanwege problemen met het lokale bestuur. In 1753 werd het hoofd van de factorij Tido von Kniphausen beschuldigd van het hebben van relaties met Moslemse vrouwen. Hij claimde onschuldig te zijn en werd vrijgelaten na betaling van een grote som geld. Hij zeilde naar Batavia waar hij de gouverneur-genaraal wist te overtuigen om hard op te treden en om alle problemen van ’afpersingen en vexatien’ in de toekomst te voorkomen door een factorij op Khark te vestigen. Hij kwam terug, blokkeerde de Shatt al-Arab, kreeg zijn geld terug en hief de factorijen te Basra en Bushire op. Na 1740 ontpopte Basra zich als het belangrijkste steunpunt van de compagnie aan de Golf. Een aantal decennia later waren de rollen weer omgedraaid: het kantoor van de VOC moest wijken voor de Engelsen.

Afbeeldingen