beschrijving beschrijving

Post van de compagnie aan Rio d'Lagoa

Afbeelding

Post van de compagnie aan Rio d'Lagoa

Bucquoij, Jacob de

Titel catalogus Leupe (NA): Afteekening als voren, met byvoeging van eenige gebouwen, wordt bedoeld de titel van VEL0854: Aftekeninge van 's Comps. Post aen Rio d'Lagoa, afgepeylt en opgemaekt door: Jacob de Bucquoij 1721.

Legenda: 1-13

Notities verso: van Rio delaGoa No 1721-1724 498 kk 580.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.