beschrijving beschrijving

Post van de compagnie aan Rio d'Lagoa

Afbeelding

Post van de compagnie aan Rio d'Lagoa

Bucquoij, Jacob de

Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de titel van VEL0854: Aftekeninge van 's Comps. Post aen Rio d'Lagoa, afgepeylt en opgemaekt door: Jacob de Bucquoij 1721.

Plattegrond van de VOC-post aan Rio de la Goa, met aangegeven de indeling van de gebouwen voor het opperhoofd, de tweede assistent, opperhoofd van de militie, de bottelier, militairen en ambachtslieden.

Notities verso: 1721-1724 N2 / 173 [folionummer in de band ?] / Littera A / 498 jj.

Legenda: 1-12

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.