beschrijving beschrijving

Plattegrond van het fort te Trinconomale

Afbeelding

Plattegrond van het fort te Trinconomale

Reimer, Carl Friedrich

Titel catalogus Leupe (NA): Project tot beter Bevestiging van 't fort Trinconomalé en de daaragter geleegene Pagoodsberg.

Plattegrond van de nieuwe vestingwerken ter verbetering van het fort Trinconomale tussen de stad en de noorder en zuiderbaai.

Aantekening catalogus Leupe: Behoort bij het rapport van de militaire staatscommissie naar de Oost o.l.v. J.O. Vaillant, C.A. Ver Huell en J.F. van Gravenstein. Zie voor rapport: NA Stadhouderlijke secretarie, inv. nrs. 1910-1932, Collectei Verhuell inv. nrs, 7-45.

Notities verso: [Blauw etiket ODG] nr.: 35 Verbetering van Trinconomale. Etiket nr. 553.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.