Post

Semarang

Indonesia

De koning van Mataram deed in 1705 afstand van de Preangerlanden, Semarang en Cheribon ten gunste van de compagnie. In Semarang stimuleerde de VOC de aanbouw van indigo, dat als verfstof diende. De lokale machthebber verklaarde zich bereid hierin te investeren en leverde al snel de eerste vrachten. Men bleef indigo produceren, ook toen de prijs door de overschotten drastisch daalde.

Het hoofdkantoor van de Noordoostkust van Java werd in 1708 van Japara naar Semarang verplaatst. In 1748 kreeg het opperhoofd van de handel in Semarang de titel van gouverneur van de Noordoostkust van Java.

De stad bestond uit vier delen; de Javaanse negorij met moskee, markt en regentenwoning op westelijke oever Kali Semarang, het Maleise kamp stroomafwaarts op oostoever, het Chinese kamp tegenover Javaanse kamp op de oostelijke oever en de Nederlandse vestiging met fort ten noorden van Chinese stad.

Afbeeldingen