beschrijving beschrijving

Kaart van de weg tussen Samarang en Cartasoera

Afbeelding

Kaart van de weg tussen Samarang en Cartasoera

Anoniem / Anonymous / Braam, J. van / Linden, Gerard onder de / Wilde, Herman de

Kaart van de weg tussen Samarang en Cartasoera.

Caarte Gemaakt ter Ordre van den Edelen Heer herman de Wilde, Raad Ordinair van India, Veld-overste en Opper-bevelhebber over de Krygsmachten der E. Maatschappy, soo te Water als te Lande, van de Weg tusschen Samarang en Cartasoera, Naaukeurig Waargenoomen in de opt togt gedaan in 't Iaar 1705 den 24. October.

Linksboven: V.

De kaart is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn.

Op de kaart zijn legendanummers gegeven en verklaard.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Valentijn, François, Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726)