Post

Nusa Laut

Indonesia

Op het eiland Nusalaut waren twee forten, één klein houten huis en het fort Beverwijk. In het fort huisden 20 soldaten, een sergeant en een geneeskundige, die men wondheler noemde. In 1673 werd de sergeant vervangen door een opperkoopman, die onder het gezag van het opperhoofd van het nabij gelegen eiland Manipa stond.

Afbeeldingen