beschrijving beschrijving

Kaart van Ambon en omgeving

Afbeelding

Kaart van Ambon en omgeving

Batavia 1623 kaartenmaker / Speult, Herman van

Titel catalogus Leupe (NA): Ontwerpinghe van Amboyna, neffens t'aencleven van dien enz..

Twaalf bladen gezamenlijk, behoort bij de Beschrijving van het eiland Ambon door gouverneur Herman van Speult, 1623.

Notities verso: 660 a.

Linksonder het opschrift: Ontwerpinghe van Amboyna neffens taencleven van dienals wijt loopich aenghewesen wert bij de beschrijvinghe.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Zandvliet, K., Mapping for Money: Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and (1998)