beschrijving beschrijving

Zicht vanuit fort Belgica te Bandanaira op Lonthor en Gunung Api

Afbeelding

Zicht vanuit fort Belgica te Bandanaira op Lonthor en Gunung Api

Deys, H.P.

Fort Belgica te Bandanaira, uitzicht richting z.w..

Links: fort Nassau, rechts: uitloper van de Gunung Api.

Op het etiket achterop de foto staat: Vgl. Van de Wall pl. 22, afb.38.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.