Fort

Nassau, fort (Banda)

Begin 1609 werd begonnen aan de bouw van de Forten op Bandaneira, nadat de VOC het jaar ervoor had besloten tot de bouw van forten op de Banda-eilanden om controle uit te oefenen over de specerijenhandel, waarop de VOC een monopolie claimde. Fort Nassau is gebouwd op de overblijfselen van een eerder fort dat de Portugezen op dezelfde locatie hadden. Het was een vierkant fort, opgetrokken uit natuursteen, met puntige bastions op elke hoek. Enkele jaren later werd een gracht rond het fort gegraven. In de 18de eeuw werd een hoornwerk toegevoegd aan de zeezijde. Het aan de zee gelegen Fort Nassau was het administratief hoofdkwartier van Bandaneira. Het fort was aanvankelijk kwetsbaar vanaf de landzijde: daarom werd in 1611 een kleine redoute op de heuvel achter het fort, die in de loop van de 17de eeuw werd uitgebreid tot het huidige fort Belgica. Nassau kwam bekend te staan als het Waterfort. Tot op heden zijn de westelijke, zuidelijke en oostelijke muren en de bastions aan de zuidzijde bewaard gebleven. De noordelijke muur en de twee bastions aan de noordkant zijn in 1896 afgebroken. Iin dezelfde periode werd de gracht gedempt en werden stenen en bakstenen uit het fort gebruikt als bouwmateriaal. Tot 2018 was het fort grotendeels overgroeid en vervallen; sindsdien hebben er uitgebreide restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Wall, V.I. van de, De Nederlandsche oudheden in de Molukken (1928)

Valentijn, François, Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726)

Benjamins, Herman, Encyclopaedie van Nederlandsch Indië (1917-39)